Op vrijdag 14 december wordt er in Naturalis te Leiden een themadag gehouden over ’insecten in de duinen'. Afgelopen jaren is het onderzoek naar insecten in de duinen sterk toegenomen en steeds vaker spelen insecten een rol in het beheer. Het voor een groot deel door vrijwilligers uitgevoerde onderzoek heeft afgelopen jaren interessante resultaten opgeleverd. Dit was aanleiding voor EIS-Nederland en Stichting Duinbehoud om een themadag aan dit onderwerp te wijden.