Deze keer is het een overvol nummer van onze nieuwsbrief geworden. Hans Nieuwenhuijsen staat stil bij het overlijden van Henny Wiering in oktober van vorig jaar en Theo Peeters heeft Henny's bibliografie gemaakt. Verder wordt de aankondiging van de beide excursies van dit seizoen herhaald. Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, heeft de eerste hiervan waarschijnlijk reeds plaats gevonden op 13 april.