Voor het Nederlandse taalgebied bestaat geen determinatiewerk voor blad-, hout- en halmwespen (Symphyta). Omdat de belangstelling voor deze insecten geleidelijk groeit, neemt ook de behoefte aan determinatieliteratuur toe. Via een soort groeimodel zal worden gepoogd in deze behoefte te voorzien. Eerst worden in drie afleveringen tabellen gegeven waarmee de Noord-west Europese Symphyta via de famiües tot op het genus-niveau op naam kunnen worden gebracht. Later zullen daar stapsgewijs tabellen voor soorten aan worden toegevoegd. Het gaat om proeftabellen, hetgeen inhoudt dat op- en aanmerkingen van gebruikers van harte welkom zijn en zullen worden gebruikt om over enige tijd een meer definitieve tabel op te stellen.