Jacques Bitsch et collaborateurs, Hyménoptères Sphecidae d’Europe occidentale, volume 3, in: Faune de France, vol 86, 2001, 459 pp., 76 reeksen met tekeningen en 146 kaarten, ISBN 2-903052-22-0. Met het verschijnen van het derde deel van de Faune de France over graafwespen ligt er weer een degelijk en compleet fundament voor de bestudering van de west-Europese graafwespen. Dat het een enorme klus geweest is, valt niet alleen af te leiden uit de tijd die het hele project gekost heeft, ruim zeven jaar verstreek er tussen de publicatie van het eerste en het derde deel, maar ook uit het per deel toegenomen aantal auteurs. Het eerste deel is nog geschreven door twee personen, Jacques Bitsch en Jean Leclercq; het tweede deel door vijf: Jacques Bitsch, Yvan Barbier, Severiano Femandez Gayubo, Konrad Schmidt en Michael Ohl, en het derde deel door acht; naast Bitsch, Schmidt, Gayubo en Barbier ook Hermann Dollfuss, Christian Schmid-Egger, Alexander Antropov en Zdenek Boucek. Mooi is uit die namen te lezen dat de klus stapsgewijs van een op Frankrijk georiënteerde publicatie een Europese zaak is geworden: ook Duitse, Spaanse, Oostenrijkse, Russische en Engelse auteurs hebben substantiële bijdragen geleverd. Belangrijk aan deze Europa-brede samenwerking is overigens vooral dat een aantal genera grondig is gereviseerd en dat er over enkele probleemgenera [voorlopig] eensgezindheid is.