Veel mensen zijn bang voor overlast van limondaewespen (Vespinae), daarom worden er vaak nesten weggehaald. Ook de vrij hangende nesten van de soorten van het geslacht Dolichovespula, hoewel deze wespen niet lastig zijn. Ik probeer altijd uit te leggen dat men deze vrij hangende nesten rustig ongemoeid kan laten. Want alleen de werksters van de soorten Vespula germanica en V. vulgaris kunnen voor ons mensen echt vervelend zijn. Deze soorten nestelen echter in de grond, in spouwmuren of onder dakbeschot.