Het laatste nummer van dit jaar staat weer behoorlijk vol, dat komt voornamelijk door het tweede deel van de bladwespentabel van Ad Mol Op het eerste deel van deze tabel in Bzzz nr. 15 hebben we een aantal zeer positieve reacties gehad. Wij ervaren het als prettig indien we respons krijgen op datgene wat er in de nieuwsbrief staat, dus: ”Laat ook eens wat van je horen”. Bijdragen voor onze Bzzz zijn, hoe klein ook, altijd van harte welkom. Alleen wanneer de leden zelf in de nieuwsbrief schrijven en reageren op het geschrevene van anderen wordt Bzzz een echt discussie-platform voor de hymenopterologen.