Samen met Theo Peeters heeft EIS-Nederland een folder uitgebracht over bijenvriendelijk beheer van natuurgebieden. Deze folder heet ‘Eerste hulp voor wilde bijen’. Bij dit nummer van Bzzz is een exemplaar meegestuurd. De folder is gemaakt met financiële ondersteuning van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hij is in eerste instantie bedoeld voor beheerders van natuurterreinen. Aan de hand van tips in de folder kunnen zij in het beheer van hun gebieden rekening houden met de wensen van de bijenfauna. De folder wordt ook verspreid onder andere terreinbeherende organisaties, zoals de provinciale landschappen.