Volgens de voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Peeters et al. 1999) is de kleine tubebij Stelis minuta Lepeletier & Serville 1825, een zeldzaam dier: de laatste vondst was in 1958. Vóór 1958 worden 25 vangsten uit 9 hokken genoemd. Maar of het dier werkelijk zo zeldzaam is, wordt betwijfeld; het is maar een klein zwart bijtje, dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien en bovendien erg veel lijkt op de soms talrijk voorkomende Heriades truncorum, de tronkenbij. Daarom heb ik de aansporing uit de bijenatlas, het dier te kweken uit hout, ter harte genomen.