Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2001. Fauna Helvetica 6. Apidae 3. Halictus, Lasioglossum. – CSCF & SEG, 208 p. [ISBN 2-88414-017-4] Eind 2001 verscheen het derde bijendeel van de nieuwe boekenserie over de fauna van Zwitserland uitgegeven door het Zwitserse centrum voor faunacartografie en de Zwitserse entomologische vereniging.