Hoe kom je eigenlijk aan al die literatuur? Enkele uitgaven uit 2002 over angeldragers werden me toegestuurd door collega’s in binnenen buitenland. Een groot deel staat in de tijdschriften en nieuwsbrieven waarop ikzelf ben geabonneerd. Daarnaast bezoek ik de bibliotheken van Naturalis te Leiden, de NEV te Amsterdam, de Ambrosiushoeve te Hilvarenbeek en de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Vooral de bibliotheek en medewerk(st)ers van de bieb van Naturalis en de NEV zijn schatten! Door het nalopen van zoveel mogelijk tijdschriften uit de bibliotheken van instituten en universiteiten kom je vaak interessante artikelen tegen, waarvan ik dan een copie maak voor deze databank. Een nieuwe bron van informatie vormt het internet, maar daar trek ikzelf tot op heden nog nauwelijks tijd voor uit. Uiteraard mis ik veel lezenwaardige stukken en liggen de accenten qua literatuur anders naarmate je meer op systematiek en taxonomie gerichte bibliotheken danwel een vooral op oecologie georienteerde bibliotheek zoals de KUN bezoekt. Tevens is mijn eigen interesse, o.a. door mijn huidige werk, meer richting oecologie gegroeid.