Voor nummer 20 van onze nieuwsbrief hebben we als redactie, in ampel overleg met het bestuur van de sectie, een speciale wens. We willen graag een jubileumuitgave maken waarin de leden zich aan elkaar voorstellen; kort gezegd: een soort smoelenboekje. De sectie heeft inmiddels een kleine 70 leden, genoeg dus om elkaar niet of nauwelijks meer te ontmoeten, laat staan te weten waarmee eenieder zoal bezig is. Niet alleen uit nieuwsgierigheid (wie is zoal lid van onze sectie?), maar gewoon ook om nader kennis te maken met gelijkgeïnteresseerden, om dingen te delen en om te weten waarom en hoe u geïnteresseerd bent in bijen/wespen. Wellicht is het voor sommigen onder u ook gemakkelijk om te weten wie waarmee bezig is binnen de sectie, zodat we elkaar misschien gemakkelijker kunnen aanspreken of vinden voor hulp (b.v. bij determinaties, literatuur). En tenslotte is het natuurlijk heel leuk aan een dergelijke naslagwerkje over mensen met dezelfde ‘tik’ te werken en het straks in de hand te hebben en te lezen. We willen in de persoonlijke verhalen onze eigen redactionele inbreng zoveel mogelijk beperken zodat uw eigen stem doorklinkt.