Een uitzonderlijk goed gevuld nummer van onze nieuwsbrief, veel leeswerk dus en dat net nu het vangseizoen al begonnen is. We hebben steeds meer het gevoel dat de nieuwsbrief echt begint te leven en van alles los maakt bij de leden. Dat is duidelijk te merken aan de toename van het aantal artikelen, dat spontaan wordt opgestuurd. We hopen dat deze trend zich voortzet. Dit nummer van de nieuwsbrief is extra vroeg, vanwege het project “APIS-hokken”. Een plan om de witte vlekken op de kaart van Nederland met betrekking tot de bijen te gaan invullen. Dit is een deelproject voor de definitieve bijenatlas, waarvoor plannen gesmeed worden. Over deze plannen zullen we u in deze en de komende nieuwsbrieven, alsmede op onze website, uitgebreid informeren.