EIS-Nederland heeft me als werkgroepcoördinator Bijen gevraagd een doorstart te maken voor een definitieve atlas van de bijen in Nederland. Die atlas gaat uitkomen in de serie Fauna van Nederland, waarin eind van dit jaar ook de wespen- en mierenatlas verschijnt. Ik heb daar slechts even over moeten nadenken en intussen enige gesprekken en correspondentie gevoerd met collegae. Met de ervaringen van de wespenatlas nog vers in het hoofd, wil ik graag werken aan een goede start met een breed, deskundig en enthousiast team. Met de wetenschap dat in de serie Fauna van Nederland nog tenminste Dagvlinders, Amfibieën en reptielen en Zweefvliegen in voorbereiding zijn, heb ik me tijd gegund.