Het is alweer vijf jaar geleden dat de Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen verscheen. Sindsdien heeft de Nederlandse bijenfauna zich mogen verheugen in een grotere belangstelling van natuurbeleidsmakers en terreinbeheerders, getuige het verschijnen van de Rode Lijst en de projecten voor Natuurmonumenten. Het wordt zo langzamerhand tijd voor een minder voorlopige atlas. Maar voor het zover is, moet er nog flink wat gebeuren.