Hylaeus difformis is een in Nederland zeer zeldzame bij waarvan tot voor kort slechts enkele waarnemingen bekend waren. De Voorlopige atlas (Peeters et al., 1999) vermeldt slechts vier verspreide vindplaatsen waar steeds slechts één exemplaar is verzameld. Eén van dieren blijkt na nadere controle door Henny Wiering bovendien niet H. difformis maar een voor Nederland nieuwe, zuidelijke soort te betreffen. Ook in België is de soort zeer zeldzaam met zowel voor als na 1950 slechts waarnemingen uit één 10x10 km UTM-hok (Rasmont et al., 1993). De laatste jaren lijkt het aantal waarnemingen in Nederland relatief wat toe te nemen. Theo Peeters verzamelde de soort bij Cottessen in Zuid-Limburg (2000) en bij slot Haamstede in Zeeland (2002). Door de auteurs werd ae waargenomen in Zeihem en Gronsveld. Op deze laatste plekken lijkt de soort inmiddels vaste grond onder de voeten te hebben. Daarvan doen we hier verslag.