Zoals jullie in onze vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn we in 2004 begonnen aan een nieuwe bijenatlas. Het veldwerk voor deze atlas is een van de speerpunten waaraan we extra aandacht willen besteden. Uit vele uurhokken (5x5 km) zijn nog geen bijen bekend en die lege of witte hokken willen we natuurlijk zo snel mogelijk invullen. Het afgelopen veldseizoen zijn we daarom gestart met een nieuw project; APIS-hokken.