Veel vrije tijd en het uitkomen van de verspreidingsatlas van de wilde bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) door Jeroen de Rond (2004) deed mij besluiten om ook eens wat dichter bij huis te bezien wat er zoal aan bijen te vangen was. Dit mede tegen de achtergrond van mijn eigen vangervaringen in de omgeving van mijn woonplaats Zandvoort. Uiteraard is het nu nog niet het tijdstip om het totaal aan vangsten te publiceren. Dat zou ook niet kunnen daar veel materiaal nog gedetermineerd moet worden. Daarvoor zal ik toch eerst nog enige jaren en dan op verschillende tijdstippen en verschillende locaties grondig moeten inventariseren. Zowel Theo Peeters als Jeroen de Rond hebben het gebied regelmatig doorkruist. Theo spant de kroon en heeft in de middenjaren negentig gedurende 21 terreinverkenningen verzameld waarbij er sprake was van in totaal 68 bijensoorten, waarvan 12 nieuw voor de AWD. Jeroen heeft zich ingespannen om de bijenatlas van de AWD samen te stellen. Deze prachtige en grondige uitgave met een overzicht van 85 soorten is een mooi voorbeeld van hoe het kan en eigenlijk zou moeten.