Afgelopen vrijdag ben ik aan het werk geweest in de witte hokken 95-450 en 95-455. ’t Was mooi weer. In het veld en daarna thuis nagedacht over het feit dat ik eigenlijk niet wist wat ik waarom aan het doen was! Kunnen jullie de doelstellingen van het witte hokken/Atlasproject nog eens nauwkeurig formuleren? Dat helpt mij namelijk om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken. Heb de Voorlopige atlas nog eens nageslagen op iets van doelstellingen, een paar citaten: ”We hopen .... ook bij te dragen aan een betere bescherming van deze bijzondere dieren”, ”...kunnen we over enkele jaren een ’definitieve’ bijenatlas ... verwachten, waarin een goed overzicht wordt gegeven van de verspreiding, biotopen en biologie van de bijen in Nederland”.