Calle, L. & S. Dobbelaar, 2004. De zwart-rosse zandbij in Braakman-Noord. – Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen & Staatsbosbeheer Regio West-Brabant – Deltagebied, Middelburg. (Te bestellen via e- mail: lucalle@zeelandnet.nl. of per post: De Steltkluut Postbus 319, 4530 AH, Terneuzen. Kosten € 9 + € 3 verzendkosten.) Dat de Zeeuwse bijen de laatste jaren goed op de kaart worden gezet is, al enkele keren eerder in deze nieuwsbrief aan de orde gekomen. Dat het hierbij echter niet alleen het gangbare vang- en hokwerk betreft, werd mij pas door deze publicatie duidelijk. Het rapport presenteert namelijk de resultaten van maar liefst 7 jaar waarnemen en observeren in en bij een grote populatie Zwart-rosse zandbij en (Andrena clarkella) in het natuurgebied de Braakman bij Terneuzen. In het rapport worden biologische, ethologische, fenologische en ecologische aspecten besproken.