De Rond, J., 2004. Atlas van de Wilde Bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 soorten. – Waterleidingbedrijf Amsterdam Rapportnummer EIS2004-13. (Voor PDF-file in full-colour zie: www.jeroenderond.demon.nl/onderzoek/overzicht publicaties.) Dit boekje bevat een overzicht van alles wat tot nu toe bekend is over het voorkomen en de verspreiding van bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.