Tot nu toe niet opgemerkt, althans nog niet in Bzzz, maar al verschenen in 2000 is Christopher O’ Toole’s “The Red Mason Bee: taking the sting out of Bee-keeping” (a practical guide to managing Osmia rufa as a pollinator in gardens, allotments, and orchards). Het is een pleidooi voor het gebruik van de Rosse metselbij ( Osmia rufa) als bestuiver. Deze inlandse bijensoort kan een waardevolle vervanger zijn van de honingbij als bestuiver. Maar honing levert hij niet. Het dunne boekje (35 pp) is een handleiding bij een nestkit: een wijde, blindeindigende buis die opgevuld is met een groot aantal nestbuisjes. Zo’n kit wordt door de “Oxford Bee Company Ltd.”geleverd. Het bedrijfje is gelieerd aan Oxford University.