Het jaar 2003 was een zeer lezenswaardig jaar wat betreft aculeatenliteratuur. Niet alleen kon ik maar liefst 59 publicaties in de Nederlandse taal aan mijn databank toevoegen, ook waren de stukken zeer verschillend van aard. Naast mededelingen, soortbeschrijvingen, nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna, een mierennaamlijst, een Rode lijst van de bijen, inventarisaties en biologisch plus ecologisch wetenswaardige verhalen, doken angeldragers ook op in beleidsdocumenten en in publicaties van enkele onderzoeksinstituten. Zijn we daarmee op weg zijn naar een bredere aandacht voor ‘onze’ groepen? Die vraag durf ik gerust met ja te beantwoorden. De nabije toekomst zal echter duidelijk maken of angeldragers naast faunistisch onderzoek ook in andere takken van onderzoek en beleid een rol van betekenis gaan spelen. Nieuwe angeldragers voor de fauna zullen blijven binnenkomen, zijn wellicht al onze grens gepasseerd of worden alsnog ontdekt door achterstallig collectiewerk.