APIS-hokken is het AtlasProject Inventarisatie Saaie hokken voor de nieuwe bijenatlas, de atlas waaraan in de komende jaren hard gewerkt gaat worden. Het project APIS-hokken gaat in 2005 zijn tweedejaar in en is bedoeld om zoveel mogelijk bijengegevens te verzamelen in witte hokken. De hokken zijn uurhokken, dat wil zeggen 5 x 5 km groot. Dat we nog een forse klus te klaren hebben blijkt uit figuur 1, waarin alle witte hokken met een zwarte stip zijn weergegeven. Een (ietwat verouderde detailkaart met stippen op km-basis vind je in nieuwsbrief 19 van april 2004. Vooral in Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Flevopolders zijn nog veel te veel witte hokken.