Spectaculair waren mijn drie vondsten van een koningin Bombus magnus op 20 maart j.l. in de bosrand rondom het Beekhuizerzand even ten oosten van Harderwijk (Ac. 174-483). Op drie verschillende plekken werd een zonnende koningin aangetroffen tussen groepjes zonnende koninginnen van B. terrestris op de grond onder Grove dennen. Op zich is het voorkomen van B. magnus niet bijzonder; de vliegtijd echter wel. De soort staat bekend als een late soort en volgens de “Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen” verschijnen de eerste koninginnen pas vanaf 20 april in ons land. Ook in een recente publicatie (Bertsch, A., et al. 2004) wordt de late vliegtijd voor deze soort expliciet vermeld.