In de afgelopen twee jaren zijn bijenliefhebbers actief geweest in het project APIS-hokken. APIS-hokken staat voor AtlasProject Inventarisatie Saaie hokken. Dit project heeft als doel zoveel mogelijk hokken waar geen bijen uit bekend zijn, de zogenaamde witte hokken, te vullen. Er zijn tot op heden helaas relatief weinig leden van onze sectie actief geweest in het project, maar de weinige deelnemers hebben voor veel nieuwe gegevens gezorgd. Bravo! We begonnen in 2004 met 307 witte hokken en inmiddels zijn er daarvan nog 172 over. Een aardige verbetering van het beeld van de verspreiding van enkele soorten in ons land heeft ons dat zeker al opgeleverd. Maar er is nog steeds een groot aantal hokken wit. Taaie en wellicht ook saaie witte hokken zijn het die nog resteren, zoals grote delen van Noord-Holland en Friesland, Maar ook in de provincies Overijssel en Flevoland valt nog aardig wat te ontdekken (zie tabel 1 en figuur 1). Als we in hetzelfde tempo als de afgelopen twee jaren doorgaan met het vullen van de witte hokken, hebben we nog tenminste twee seizoenen nodig om alle plekken in ons land te bezoeken. Of dat een juiste inschatting van het totale werk is weet ik niet, maar we gaan in elk geval nog één jaar door met het project APIS-hokken.