De insectenwerkgroep van stichting Het Zeeuwse Landschap heeft in het afgelopen najaar op vier verschillende plaatsen de schorviltbij ( (Epeolus tarsalis ssp. rozenburgensis) aangetroffen. Deze soort is de koekoek van de schorzijdebij, Colletes halophilus. Beide soorten zijn al een paar jaar onderwerp van uitgebreid onderzoek van de werkgroep. Alle potentiële leefgebieden in de Delta zijn in de afgelopen jaren onderzocht en inmiddels is de kust zuidwaarts bekeken tot diep in Frankrijk. Tot voor kort was de zuidelijkste vindplaats van Colletes halophilus Le Touquet Paris Plage in Noord Frankrijk. Inmiddels zijn tal van Franse vindplaatsen