Wat mij betreft was het in Drenthe geen beste start voor bijen dit jaar. Pas in april begon het er, wat het weer betreft, een beetje op te lijken. Tussen de eerste vangstdatum (3 april) en de laatste (2 oktober) heb ik 52 vangplaatsen bezocht, ook in andere provincies en ± 400 bijen gevangen, verdeeld over 78 verschillende soorten. De vangplaatsen bevinden zich in de regio’s Zuid-Limburg, Drenthe, Goeree, Voorne en Terschelling. Tijdens de alsmaar uitgestelde excursie van de werkgroep in Zuid-Limburg op 18 juni, ving ik een vrouwtje van Megachile in de Meertens-groeve bij Vilt (Ac. 194-319), nieuw voor de bijenfauna in ons land. Deze soort was mij bekend van onder andere Frankrijk en Italië. Een goed bijenjaar dus. Intussen blijkt dat deze behangersbij ook door anderen gevangen is. Theo Peeters heeft de soort ook noordelijker in Limburg gezien. Het lijkt er dus op dat deze behangersbij zich in Limburg gevestigd heeft.