Soeters, E. & T. Wenseleers, 2004. Onze sociale wespen (Vespa, Dolichovespula en Vespula). – Educatie Limburgs Landschap vzw: 135 p. (Te bestellen via e-mail: info@limburgs-landschap.be of bij Vermandel, prijs € 10,-.) Een zeer lezenswaardig en rijk geïllustreerd boekje over sociale wespen in Belgisch Limburg, waarvan de soortenlijst gelijk is aan die in ons land. Het boekje is vlot geschreven, maar gaat ook de diepte in. Zo worden bij de anatomie van een wesp naast de uitwendige, alle inwendige organen behandeld aan de hand van tekeningen en electronenmicroscoop-foto’s.