Op zaterdag 18 juni 2005 hebben 9 leden deelgenomen aan de jaarlijkse dagexcursie van de sectie. We bezochten achtereenvolgens de Meertensgroeve, groeve ’t Rooth ook wel NEKAMI groeve genoemd en de Piepelt. Inmiddels wordt gewerkt aan een publicatie want enkele mensen hebben op die dag een nieuwe bijensoort voor ons land gevangen! Graag wil ik van die excursiedag de vangsten en waarnemingen verzamelen. Sturen Jan, Leo, Peter, Ivo, Frank, Wijnand, Pim en Joop hun waarnemingenlijstjes naar t.peeters@science.ru.nl zodat ik daarvan een mooi verslag kan maken voor in de volgende nieuwsbrief?