Het is voor iedereen duidelijk dat bijen van grote betekenis zijn door de bestuivingsdiensten die ze uitvoeren, zowel in natuurlijke gebieden als in landbouwsystemen. Zoals veel andere soorten planten en dieren worden tegenwoordig ook populaties van bijen toenemend bedreigd door een reeks van oorzaken zoals verandering van landgebruik, landbouwbeschermingsmiddelen, habitatvernieling en impact van ingevoerde soorten (voornamelijk ziekten en plagen). De laatste tijd is er veel belangstelling voor de achteruitgang van de bijen als natuurlijke bestuivers. Honingbijen zijn de belangrijkste geteelde bestuivers over de hele wereld. Maar, de laatste tijd heeft de bijenteelt met de honingbij enorme schade opgelopen. Er is een duidelijke en wereldwijde achteruitgang in aantallen volken die beschikbaar zijn voor bestuiving. Dit is zeer nadelig voor de bestuiving van wilde planten en geteelde gewassen. Echter, de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat ook de wilde, solitaire, bijen een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van verschillende fruit-, noot-, en zaadgewassen. Maar helaas, ook de populaties van solitaire bijen gaan merkbaar achteruit.