Herfstvergadering N.E.V., 6 november 2004. Deze staat in het teken van de toekenning van het erelidmaatschap aan de grote bijenkenner Charles D. Michener. Tijdens de lunchpauze raak ik in gesprek met Michael Engel van de University of Kansas. Omdat ik erg in wespen, met name de Pompilidae, ben geïnteresseerd informeer ik naar Howard Evans, emeritus professor van de University of Kansas en specialist op het gebied van de solitaire wespen. Die blijkt in juli 2002 op 83- jarige leeftijd te zijn overleden. Ik betreur het dat een autoriteit op mijn interessegebied er niet meer is en dat ik dat nu pas hoor. Heeft het nog zin drie jaar na iemands dood een kort in memoriam in Bzzz te publiceren? Ja. Iedereen die in solitaire wespen geïnteresseerd is dient iets te weten van het leven en werk van deze belangrijke onderzoeker. Voor een uitgebreid in memoriam en een bibliografie verwijs ik naar het artikel van Mary Jane West-Eberhard in het herdenkingsnummer van de Journal of the Kansas Entomological Society, jaargang 77 (2004) nr. 4.