Het is duidelijk dat de nieuwsbrief meer en meer een platform voor mededelingen aan elkaar is geworden. De redactie krijgt vaker ongevraagd stukjes en artikelen opgestuurd van steeds meer verschillende auteurs. Dat waarderen wij ten zeerste! De inhoud is deze keer goed gevarieerd. We beginnen met het aankondigen van een tweetal excursies van onze sectie, één in mei en één in september.