In de afgelopen twee jaren zijn diverse collega’s actief geweest in het project APIS-hokken. APIS-hokken staat voor Atlas Project Inventarisatie Saaie hokken. Dit project heeft als doel zoveel mogelijk hokken waar geen bijen uit bekend zijn, de zogenaamde witte hokken, te vullen. Voor meer informatie en resultaten verwijs ik hier naar vorige nieuwsbrieven. Tevens wordt een groot aantal van jullie via e-mail op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen dit project. Als jij ook via e-mail op de hoogte wil blijven van APIS-hokken, meldt je dan aan bij André van Loon (e-mail: LoonA@naturalis.nnm.nl).