Er is een tweetal reacties binnengekomen op het artikel “Een voorstel voor de soortbeschrijving van de Nederlandse Hymenoptera, met gebruikmaking van de begrippen levenscyclus en broedzorgcyclus” in Bzzz 22 (pag. 54-64) van Hans Nieuwenhuijsen. Deze staan hieronder afgedrukt, met daarna weer commentaar van Hans.