Datum en vindplaats van de waarnemingen: 21-09-2005, Noordlaarderbosch, Noordlaren (Grom), Drenthe (RD: 239,4-569,9). Een ruig veld tussen het Noordlaarderbosch en “De Vijftig bunder” is begin 2005 door Natuurmonumenten afgeplagd. De toplaag is er met graafmachines afgehaald om de armere onderlaag bloot te leggen. Desondanks is veel vegetatie wel teruggekomen, alleen op de iets dieper geplagde delen bleef het kaal. Opvallende vegetatie voordat het gebied geplagd werd: wilde margrieten, jacobskruiskruid (zéér veel!), Canadese guldenroede en gewoon biggekruid. Op enkele minder dicht begroeide delen trof ik o.a. zandblauwtje en grasklokje aan.