Hoewel ik alweer enige tijd in Zuid-Limburg woon, had ik de St. Pietersberg tot dusver niet bezocht. Veel reden leek er ook niet te zijn want van oudsher wordt deze berg al gedegen afgestroopt. Afgelopen jaar, 2005, was het dan toch zover. Aanleiding vormde de vondst van enkele recente exemplaren Lasioglossum pygmaeum door Frank van der Meer in collectiemateriaal van Vergilius Lefeber. De dieren waren verzameld bij de ‘Merregelhoof’, een speeltuin in de NW-flank van de St. Pietersberg. Aangezien L. pygmaeum als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat (Peeters & Reemer, 2003), leek het ons een goed idee om na te gaan of we de soort konden terugvinden en of we wat meer zicht konden krijgen op haar biotoop. Vanuit die doelstelling werd een inventarisatievergunning aangevraagd bij Natuurmonumenten, de belangrijkste eigenaar en beheerder van het vrij toegankelijke deel van de St. Pietersberg. Omdat nu toch een vergunning moest worden aangevraagd, deed ik dat meteen maar voor het hele jaar.