Laget, D., 2005. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. – Bertram 3 (2 bis): 1-71. Nummer 2 bis in de derde jaargang van Bertram, het tijdschrift van de Natuurstudiewerkgroep van de JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming) zie www.jnm.be in België, is geheel gewijd aan een determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden.