Op de oproep in Bzzz 22 omtrent de naamsverandering van de nieuwsbrief is slechts door enkele leden gereageerd. Blijkbaar speelt de gedachte dat de naam veranderd zou moeten worden niet zo bij de leden. De keuzes die men maakte waren zeer divers en er kwamen zelfs nog weer nieuwe namen bij. Er was geen enkele naam die er uit sprong, sterker nog, de meeste stemmen werden uitgebracht op het handhaven van de naam Bzzz. Een keuze overigens die niet in het rijtje stond. Op de studiedag op 28 januari van de sectie in Amsterdam hebben we de aanwezige leden gevraagd naar hun mening. Daar kwam eigenlijk hetzelfde beeld uit, geen enkele naam ‘pakte’ een meerderheid of velen. Ook daar gingen stemmen op om het zo te houden. Dus hebben we besloten de discussie over dit onderwerp te sluiten en te blijven bij de naam Bzzz, met als ondertitel: Nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging.