Op Texel is een prettige samenwerking ontstaan met Jan Vennink die voor de gemeente Texel verantwoordelijk is voor de bestrijding van dieren die overlast bezorgen. Een paar jaar geleden ontstond contact doordat hij voor het eerst een nest hoornaars in een woning tegen kwam. Begin maart organiseerde de gemeente een open dag waar hij ook zijn werk moest tonen. Hij vroeg toen om een aantal folders ‘Nesthulp voor insecten’ van Pieter van Breugel, die Staatsbosbeheer voor het bezoekerscentrum had aangeschaft, om ook aandacht te vragen voor niet hinderlijke insecten. Ik heb toen een bak gemaakt met de verschillende sociale wespen die mensen op Texel rond huis tegen kunnen komen en een aantal solitaire bijen en wespen die in tuinen goed op nesthulp reageren. Hier was veel belangstelling voor. Iets wat in het bezoekerscentrum ook blijkt als programma’s worden aangeboden waarbij ook ‘bijenhotels’ gemaakt kunnen worden.