Onze huidige secretaris, Pim Kuijken, heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen neerleggen. Dat besluit respecteren wij uiteraard. Pim, hartelijk bedankt voor het werk datje de afgelopen j aren gedaan hebt voor de sectie, met name op het gebied van de organisatie van de excursies. Officieel sluit Pim zijn werkzaamheden af per 1 januari.