Nieuw komende plantsoorten hebben belangrijke interacties met bloembezoekers in verschillende systemen en kunnen in het bijzonder in verstoorde habitats waar inheemse planten zeldzaam zijn dominant zijn in de interactie tussen bloemen en de meer verstoorde habitats. De belangrijkheid varieerde echter tussen plantensoorten, zodat een subset van veel benutte plantsoorten het totaalbeeld van het gebruik binnen de gemeenschap stuurde. Ondanks groter gebruik van gebiedsvreemde planten op sterker verstoorde locaties werden gebiedsvreemde planten als groep niet meer benut. Maar bijen benutten individuele gebiedsvreemde planten in verhouding tot de abundantie van deze planten. Dit is consistent ten aanzien van de interpretatie dat bijen gebiedsvreemde planten gebruiken maar niet prefereren, er is geen effect gevonden van de abundantie of soortenrijkdom van gebiedsvreemde planten op de abundantie of soortenrijkdom van bijen. bloembezoekers. De meeste studies naar de interactie tussen gebiedsvreemde planten en bestuivers richten zich op het effect van gebiedsvreemde planten op de reproductie van inheemse planten. Maar gebiedsvreemde planten zouden ook een belangrijke voedselbron voor inheemse bijen kunnen zijn, in het bijzonder wanneer zij het bloemaanbod domineren. Dominantie van gebiedsvreemde planten in het dieet van bijen kan voorkomen door relatieve hoge dichtheid en abundantie gebiedsvreemde planten of hun bloemen en/of door het feit dat bijen de voorkeur hebben voor gebiedsvreemde planten wanneer die aanwezig zijn. Onderzocht is het gebruik van en de voorkeur voor gebiedsvreemde planten met gebruik van de gegevens van datasets uit twee verschillende gebieden in de Verenigde Staten van America; centraal Californië en zuid New Jersey. In beide gebieden zijn bijen en bloeiende planten verzameld in verschillende habitats die variëren in de mate van verstoordheid en in de relatieve abundantie van gebiedsvreemde planten. Gebiedsvreemde planten als groep domineerden interacties met bijengemeenschappen in