NVL Nieuwsbrief

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

K.-D.B. Dijkstra, V.J. Kalkman, & Menno Reemer. (2003). Waarom de Noordse winterjuffer zo moet blijven heten(en de Kanaaljuffer, Blauwe glazenmaker en Bruine korenbout ook). NVL Nieuwsbrief, 7(1), 8–9.