Al enkele jaren kampen leden en bestuur van onze vereniging om het -evenwicht van de inhoud der'Mededelingen' te bewaren. VJetenschappelijke ambitie enerzijds en streven naar leesbaarheid voor een groter publiek anderzijds bleken in vale gevallen niet te rijmen. Dat het bestuur meestal wetenschappelijk niveau verkoos boven populariteit maakte de Mededelingen tot een internationaal gewaardeerd blad, hetgeen weer resulteerde in het huidige uiterlijk.