Toen het WTKG-bestuur besloot, dat er nu toch maar eens daadwerkelijk aan de uitgave van een tweede WTKG-blad moest worden gewerkt, hebben wij ons bereid verklaard om de redaktie van zo'n nieuw tijdschrift te verzorgen. We deden dat, omdat we het belangrijk vinden, dat er naast de Mededelingen een populair tijdschrift komt.