Op vrijdag 17 augustus van dit jaar bezochten P, Buurman en ondergetekende de bekende groeve van B.S.L. te Kumtich. Deze groeve is in de afgelopen jaren regelmatig bezocht, vooral ook omdat er schelphoudende Zanden van Boutersem ontsloten zijn. Ook werden er vele interessante waarnemingen gedaan aan andere afzettingen. Bij ons bezoek bleek nu, dat deze groeve niet langer wordt geëxploiteerd en in hoog tempo wordt genivelleerd. De wand, waarop in 1978 zulke fraaie sedimentaire strukturen werden waargenomen in de Zanden van Neerrepen is inmiddels al verdwenen onder grote hoeveelheden grond en afval. De schelplaag van de Zanden van Boutersem is momenteel via een puinkegel gemakkelijk bereikbaar en te bemonsteren. Liefhebbers dienen echter snel te zijn, omdat wellicht binnen enkele weken de groeve geheel dicht zal zijn.