Öp 17 augustus werd ook de groeve te Kerkom bezocht. Deze kan worden beschouwd als het stratotypc van de Zanden van Kerkom. Op deze plaats werden onlangs slecht geconserveerde mollusken aangetroffen in een dun laagje ter hoogte van de grondwaterstand. Deze groeve wordt kennelijk wat dieper uitgegraven, want tijdens ons bezoek werd door pompen de grondwaterspiegel sterk verlaagd. Het was duidelijk te zien, dat de schelplaag niet aan de basis van da Zanden Van Kerkom ligt, maar ongeveer een halve meter erboven. De basis van de zanden is roestbruin verkleurd, maar bevat geen schelpen. Het onderliggende zand is licht geelgroen van kleur, zonder duidelijke sedimentaire strukturen, behalve talrijke donkere graafgangen.