Enkele leden van onze vereniging proberen een rekonstruktie te maken van de landschappen van de streek tussen Zuid-Limburg en Leuven gedurende het Oligoceen. Voor deze rekonstruktie zijn heel veel sedimentologische gegevens nodig. Met name ten behoeve van de milieu-interpretatie. Gezocht wordt naar een sedlmentoloog of een doctoraal student sedimentologie, die hetzij wil helpen mat de interpretatie van reeds verzamelde gegevens, oftewel bereid is zelf aanvullende gegevens te verzamelen in bestaande ontsluitingen.