Deelnemers aan deze excursie die op 23 en 24- juni werd gehouden: T. Bor, M.C. Cadêe, P.A.M. Gaemers, W. en W.J. Groeneveld, C.v. Hartman, V.W.M. van Hinsbergh, D.C. Hovestadt-Euler, J.J. de Klerk, J.M. Moraal, F. van Nieulande, L.C. Putter, J.G. Kutten, G.J. Weitje, A. Wielis en gezin en twee introducés. De deelnemers kwamen op zaterdagmorgen om 10,00 uur bijeen op het marktplein van Oedelem. Dr. D. Nolf van het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Gent leidde die dag de excursie. Op het eerste excursiepunt aan de Bergbeek, aan de voet van de heuvels van Oedelem gaf hij een zeer interessante uiteenzetting over de geologie van dit gebied en de geologie van het Eoceen van West-België. Hij verluchtte zijn betoog met een stratigrafische tabel en een aantal gekonstrueerde profielen. Vervolgens demonstreerde hij de eocene afzettingen in de ondergrond door middel van een aantal spuitboringen.