Al sinds een aantal jaren organiseert de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie werkkampen in Belgisch Limburg. Leden van de vereniging doen er onderzoek aan hoofdzakelijk oligocene afzettingen. De resultaten van dit onderzoek werden regelmatig in artikelen in de Mededelingen vastgelegd. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op een gedetailleerde laagbe-- schrijving (lithostratigrafie) van de verschillende afzettingen en op de interpretatie van de aangetroffen milieus . In het kader van dit onderzoek werden steeds, waar mogelijk, grote monsters verzameld van schelphoudende afzettingen, voor nader onderzoek van de molluskenfauna's. Hoewel het merendeel van de residu's inmiddels wel is uitgezocht, werd over dit onderdeel van het onderzoek nog weinig of niets gepubliceerd. De oorzaak hiervan ligt vooral in het feit, dat onverwacht veel voor de betreffende fauna's nieuwe soorten werden gevonden. Dit werkt, zoals bekend, sterk remmend op afronding van de gegevens.