Het bestuur van de W.T.K.G. nodigt u uit voor een excursie naar de bouwput Neeltje Jans in de Oostersche1de, op zaterdag 20 oktober 1979. Deze excursie was niet opgenomen in het jaaroverzicht, maar is vanwege het tijdelijke karakter van de ontsluiting, tussengevoegd.